ZORG

VERNIEUWEND

DE NIEUWE LANGDURIGE ZORG IMPLEMENTATIE


INSPELEN OP DE ZORG- VRAAG IN THUISSITUATIE


SAMEN WERKING MET U DE KLANT

ZORGT

Deze website is gemaakt met Serif WebPlus.

 Door: Stichting Complexe Zorg Phoenix. ©2015-2016

Ook als kleine thuiszorg is het van belang om lid te zijn van een brancheorganisatie.  Reeds is er uitgebreid overleg geweest en zal op korte termijn toelating tot gerealiseerd zijn.

ACTIZ

meer

Uiteraard is een lidmaatschap van een klachtencommissie van belang. Naast een externe klachtenfunctionaris is er ook een onafhankelijke klachtencommissie  via de vereniging ECKG.


ECKG

meer

De Apothekers zijn verenigd in de AVMN. Voor goed medicijn beleid hanteren wij samen met de AVMN en LHV de governancecode goed medicatiebeleid.AVMN

meer

LHV ARTSENVERENIGING

meer

De huisartsen zijn verenigd in het LHV. Uiteraard is tbv ketenzorg het van belang dat een thuiszorgorganisatie aangesloten is bij. Samen zorgen voor de zorg die nodig is.Indien er een geschil is kan na de externe klachtenfunctionaris en klachtencommissie nog een beroep gedaan worden op de geschillen-commissie.

Uiteraard is dit een weg die niet nodig zou moeten zijn.


DE GESCHILLENCOMMISSIE
.meer

meer

meer

meer