ZORG

VERNIEUWEND

DE NIEUWE LANGDURIGE ZORG IMPLEMENTATIE


INSPELEN OP DE ZORG- VRAAG IN THUISSITUATIE


SAMEN WERKING MET U DE KLANT

ZORGT

Deze website is gemaakt met Serif WebPlus.

 Door: Stichting Complexe Zorg Phoenix. ©2015-2016

WAAR STAAN WE VOOR


Phoenix Zorgt levert thuiszorg in complexe en langdurige situaties. We bieden zorg aan mensen met lichamelijke, psychische/psychiatrische en psychogeriatrische aandoeningen in de thuissituatie.

Onze klanten zijn vooral mensen met een complexe en langdurige zorgvraag. Ze hebben intensieve zorg nodig. Denk bijvoorbeeld aan chronisch zieken, ouderen met verschillende lichamelijke klachten en/of dementie.

Maar ook kinderen met bijvoorbeeld autisme of een lichamelijke en of geestelijke handicap, mensen die rolstoelafhankelijk zijn, etc.

Uiteraard zijn ook klanten die een eenvoudigere zorgvraag hebben welkom.

Zorg die wij doorgaans in combinatie en aaneengesloten per zorgmoment leveren zijn:

DIENSTVERLENING

Verzorging

ADL ofwel algemene dagelijkse hulp bij de dagelijkse verzorging als, wassen, kleding, medicatie aanreiken en eenvoudige wondverzorging.

Verpleging.

Specifieke verzorging als beademing, morfine pompen etc.

Begeleiding

Begeleiding met als hoofddoel u te begeleiden in dagelijkse activiteiten en bezigheden cq hobby’s. Uiteraard met een luisterend oor.