ZORG

VERNIEUWEND

DE NIEUWE LANGDURIGE ZORG IMPLEMENTATIE


INSPELEN OP DE ZORG- VRAAG IN THUISSITUATIE


SAMEN WERKING MET U DE KLANT

ZORGT

Deze website is gemaakt met Serif WebPlus.

 Door: Stichting Complexe Zorg Phoenix. ©2015-2016

CLIENTENRAAD EN MEDEZEGGENSCHAP

Phoenix Zorgt levert thuiszorg in complexe en langdurige situaties. Uiteraard is het van belang dat de klant gehoord wordt. Naast de directe aanspreekpunten in de zorg en waar nodig op kantoor of onze externe klachtenfunctionaris wordt er ook gewerkt aan de opstart van medezeggenschap door middel van een cliëntenraad.

Deze raad zal bestaan uit drie personen die betrokken zijn bij. Dit kunnen klanten zelf zijn, maar ook naasten of mensen die vanuit hun vakgebied op vrijwillige basis een positieve bijdrage willen leveren.

Op korte termijn zal er een profielschets geplaatst worden. Denkt u hieraan te voldoen en wilt ons graag helpen meld u dan per mail aan via zorg@phoenixzorgt.nl

De raad zal in basis 4x per jaar overleg hebben met het bestuur en of zorgmanager.


SAMEN VERDER

De toekomst kunnen we niet voorspellen.

Wel kunnen we er samen aan werken om goed voor elkaar te zorgen en op te komen voor anderen