ZORG

VERNIEUWEND

DE NIEUWE LANGDURIGE ZORG IMPLEMENTATIE


INSPELEN OP DE ZORG- VRAAG IN THUISSITUATIE


SAMEN WERKING MET U DE KLANT

ZORGT

Deze website is gemaakt met Serif WebPlus.

 Door: Stichting Complexe Zorg Phoenix. ©2015-2016

Het is van groot belang dat er rekening gehouden wordt met speciale zaken als bijvoorbeeld wel of niet reanimeren. Uiteraard kunnen er ook andere zaken als bijvoorbeeld wel of geen donor zijn c.q. willen zijn ter sprake komen.

Dergelijke belangrijke zaken worden vooraf duidelijk besproken tijdens de intake.


WEL OF NIET REANIMEREN

BELANGRIJK VOOR ONS EN U!

ZORGLEEFPLAN EN DAGELIJKS TERUGKERENDE HULPVRAGEN

ZORG BIJ U THUIS

Phoenix Zorgt is een van de eerste thuiszorgorganisaties in Nederland die verpleeghuiszorg in een thuissituatie mocht bieden.

Mensen met een ZZP indicatie kunnen in bepaalde omstandigheden thuis blijven wonen. Hierbij ontvangen ze zorg bijna of ze in een verpleeghuis wonen, maar houden hun eigen huisarts, therapeut etc.

Ook de hulpmiddelen lopen gewoon via het WMO c.q. De plaatselijke gemeente.


Met hulp van uw gezin/verwanten kijken we hoe we een dusdanige situatie kunnen scheppen dat met bijvoorbeeld valdetectie u toch snel geholpen kunt worden en snel uw omgeving, huisarts, verpleging of indien nodig de ambulance ingeschakeld kan wonen.

Zowel gemeente als zorgverzekeraars denken graag mee. Thuis wonen t.o.v. In een verpleeghuis is circa 5 x zo goedkoop. Het vergt wel een andere manier van denken.


Het kan uiteraard altijd nog zo zijn dat uw situatie niet geschikt is of op een gegeven moment niet meer geschikt is c.q. Verantwoord is.

Ook wij zijn hier dan hier eerlijk in.


We leveren deze zorg in PGB.

Hiermee wordt ingespeeld op de behoefte om gewoon thuis te kunnen blijven wonen, ook als men veel zorg nodig heeft.

Om uw zorg goed in kaart te brengen werken we met een zorgleefplan. Dit wordt samen met u opgesteld. Ook een dagelijks plan met de hulpvragen als wassen, kleden, verpleegkundige handelingen, begeleiding, etc wordt opgesteld voor de momenten op een dag dat dit nodig is. Hierdoor ziet u en de verzorgende direct wat de dagelijkse taken zijn voor uw zorg of uw partner.

MEDICATIE EN MEDICATIEVEILIGHEID